Prezenční výuka od pondělí 12.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

určitě čekáte na další informace a pokyny k výuce a provozu školy od 12.10.2020. 

S radostí vám oznamuji, že prezenční výuka v ZUŠ Tachov i na odloučených pracovištích není již od pondělí 12.10.2020 zakázána, ale je pouze omezena.

Na základě dokumentů UV ČR č.997, MO KHS PK č.9  a informací FAQ z MŠMT bude  od pondělí 12.10.2020 v naší škole probíhat individuální výuka žáků bohužel pouze v hudebním oboru.

Organizace výuky v ZUŠ Tachov a na odloučených pracovištích od 12.10.2020 dle Usnesení vlády č. 997:

1) HO – individuální výuka: povoleno 1+1 (tj. 1 učitel +1 žák)

            Výuka nástrojové hry:

           – žáci budou docházet na vyučovací hodiny dle rozvrhu hodin

  – pokud jsou žáci ve skupince individuální výuky (např. 2 žáci), pak třídní učitel těmto žákům zorganizuje výuku dle nařízení  vlády a pokynů ředitelky školy tak, aby na výuku přicházeli a byli

              vyučováni odděleně
     Výuka sólového zpěvu:

         – vzhledem ktomu, že zpěv není ve výuce povolen (viz bod 6. Usnesení vlády č. 997), bude výuka sólového zpěvu zaměřena pouze teoreticky

         – žáci budou docházet na vyučovací hodiny dle rozvrhu hodin, u skupinek žáků platí stejné pravidlo, jako u nástrojové výuky

 3) Výuka žáků VO, TO, LDO a HO – kolektivní výuka ( PHV, HN, sborový zpěv, hudební dílna, souborová hra, DOM) bude nadále probíhat pouze formou distančního vzdělávání.

 Prosím vás i naše žáky o důsledné dodržování  nastavených hygienických opatření ve škole, stále platí, že není povolen vstup do budovy školy žákům s teplotou, s respiračními potížemi, nemocným,

  žákům, kterým byla nařízena izolace či karanténa. V případě alergií je nutné předložit  třídnímu učiteli od lékaře  potvrzení. V případě změn, prosím, ihned informujte

  třídního učitele či vedení školy.
  Na pondělí 26.10. a úterý 27.10. 2020 jsou MŠMT stanoveny  na základě Opatření MŠMT Č.j.: MŠMT- 39185/2020-1 ze dne 8.10.2020 dny volna, dle UV ČR ze dne 8.10.2020 je z v těchto dnech

  zakázána osobní přítomnost žáků ve školách, v tyto dny nebude  v ZUŠ Tachov  včetně odloučených pracovišť  probíhat prezenční výuka ani distanční výuka žáků.

  Na čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020 jsou dle  dokumentu MŠMT Organizace školního roku 2020/2021 stanoveny podzimní prázdniny.


 Věřím, že společně vše zvládneme.

 Přeji všem zdraví a hezký víkend. Věřím, že společně vše zvládneme.

J. Válová

ředitelka školy

2020_FAQ_aktualizovane-informace-MSMT

MO-KHS-PK-c.9

UV-997-2020-10-08