Fond SP ZUŠ

Fond SP ZUŠ

Zdroje tvorby fondu SP ZUŠ:1. Příspěvek rodičů

Příspěvek do fondu SP ZUŠ byl schválen schůzí sdružení rodičů v aktuální výši 50,- Kč za žáka (žačku).

Tuto částku zaplatí každý žák (žačka), který(která) navštěvuje ZUŠ. Pokud dítě navštěvuje více předmětů a oborů je celkový příspěvek stále pouze 50,- Kč. 

Navštěvuje-li žák současně předmět či obor, který má své občanské sdružení, pak může být od žáka (žačky) požadován ještě jiný příspěvek pro tato jednotlivá občanská sdružení, která se financují odděleně od školy.

Příspěvek do fondu SP ZUŠ je zpravidla vybírán do 31. října školního roku.2. Výběr dobrovolného příspěvku ve prospěch ZUŠ z akcí konaných při ZUŠ3. Sponzorské příspěvky
 

Kriteria a způsob rozdílení peněz z fondu SP ZUŠ

V souladu se základním posláním SP ZUŠ jsou finanční prostředky z fondu cíleně rozdíleny na konkrétní akce konané a organizované SP ZUŠ či ZUŠ Tachov, na konkrétní potřeby jednotlivých oborů ZUŠ  Tachov.

O příspěvek z fondu může požádat kdokoli z okruhu ZUŠ (pedagog, ředitel ZUŠ, člen výboru ZUŠ…) – z důvodu snazší evidence podkladů je doporučena písemná forma žádosti o příspěvek z fondu.

Schvalování příspěvků z fondu je zajišťováno výborem SP ZUŠ na jeho pravidelných jednáních a dle doporučení výboru je příspěvek buď přiznán, nebo nikoli.

Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_2036.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.