Literárně-dramatický obor

Zahájení výuky v r. 1980

Počet žáků 50 - 60


První krok dítěte v našem oboru je seznámení se základy dramatické výchovy prostřednictvím tvořivých činností, které rozvíjí slovní zásobu, slovní komunikaci, výslovnost, partnerské cítění, obrazotvornost, soustředění, rytmické cítění, atp…

Vyučuje se v kolektivu, základním principem výuky je dramatická hra, výsledkem je dramatické sdělení. Výuka postupuje od jednoduchých improvizací až k vytváření divadelního tvaru inscenace. Ve slovesném projevu od drobných literárních útvarů až po vytváření scénářů.

Dramatická hra integruje průpravné činnosti a učí žáky tvořivě přistupovat k předloze. Žáci si v ročnících volí přiměřenou předlohu, hlouběji se seznamují s literaturou, vědomě a tvořivě uplatňují základní výrazové prostředky pro sdělování. Tím vznikají různorodá představení, která žáci prezentují v našem divadle „Zámek na zámku“.


Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_1967.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.