Hudební obor

Zahájení výuky v r. 1953

Počet žáků 460 – 480

Hudební obor v ZUŠ Tachov existuje od samotného založení tehdy ještě Hudební školy v Tachově od roku 1953. V současné době v hudebním oboru vzděláváme žáky v individuální
nebo kolektivní výuce v Tachově nebo v místech dalšího poskytování vzdělávání v Boru a naPřimdě.

Individuální výuku v ZUŠ Tachov navštěvuje obvykle okolo 330 žáků. Žáci se v rámci individuální výuky mohou se učit hrát na klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje, na akordeon, housle, violoncello, kytaru, dechové nástroje dřevěné i žesťové a bicí nástroje. Z lidových nástrojů pak na dudy. Dále mohou navštěvovat hodiny sólového zpěvu. V rámci výuky žáci navštěvují současně i druhý povinný předmět Přípravnou hudební nauku (1-2 roky) a Hudební nauku (5 let), kde získávají vědomosti v oblasti hudební teorie a rozvíjejí dovednosti v oblasti intonace, pohybového a rytmického cítění.


Kolektivní výuku navštěvuje obvykle okolo 200 žáků. Škola věnuje velkou pozornost rozvíjení hudebních předpokladů žáků ve sborovém zpěvu (Tachovský dětský sbor a 3 přípravné sbory Cvrčci, Plamínek a Sluníčko), orchestrální hře (Dechový orchestr mladých) a hře komorní či souborové. Tyto soubory a seskupení žáků reprezentují ZUŠ Tachov nejenom na Tachovsku, ale i v celém regionu a v zahraničí.

Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_2036.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.