Přípravné studium

Přípravné studium všech oborů je určeno dětem od 5 do 6 let věku a trvá 1 nebo 2 roky

(dle věku žáka při přijetí do školy). Do přípravného studia jsou žáci přijímáni na základě zjištěných předpokladů pro vzdělávání ve zvoleném oboru v rámci přijímacího pohovoru.Výuka ve všech oborech probíhá především kolektivní nebo skupinovou formou.  Ve všech oborech zřizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy

 1 – 2 leté  přípravné studium II. stupně. Absolvování přípravného studia v rozsahu 1 až 2 let není povinné pro zahájení výuky základního studia v I. stupni ani II. stupni vzdělávání, je však doporučováno a je ideální přípravou pro další vzdělávání ve zvoleném oboru.

 

V hudebním oboru kromě kolektivní výuky přípravného studia v rámci vyučovacího předmětu PHV ( 1x týdně 45 minut) a přípravného studia studijního zaměření Sborový zpěv (1x týdně 1x 45 minut – děti ve věku MŠ nebo 2x 45 minut – děti 1. tř. ZŠ) nabízíme také možnost individuálního přípravného studia ve hře na zvolený hudební nástroj

(0,5 -1 vyučovací hodina). V hudebním oboru zřizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy jednoleté přípravné studium II. stupně.

Ve výtvarném oboru je pro žáky ve věku 5 - 6 let výuka organizována formou kolektivní skupinové výuky. Vyučuje se 1x týdně ve dvouhodinových blocích (2 x 45 minut) ve vyučovacích předmětech Přípravná výtvarná kultura (Studijní zaměření: Výtvarně umělecká tvorba) nebo Přípravné studium keramiky (Studijní zaměření: Keramická tvorba).

Ve výtvarném oboru zřizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy dvouleté přípravné studium II. stupně.

V tanečním oboru je pro žáky ve věku 5 - 6 let věku kolektivní skupinová forma výuky formou Přípravné taneční průpravy (Studijní zaměření: Scénický tanec) a Přípravné pohybové taneční průpravy (Studijní zaměření: Moderní tanec). Výuka probíhá 1x týdně 1 vyučovací hodinu (45 minut). V tanečním oboru zřizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy dvouleté přípravné studium II. stupně.

V  literárně dramatickém oboru je pro žáky ve věku 5 - 6 let výuka organizována formou kolektivní skupinové výuky. Vyučuje se 1x týdně 1 vyučovací hodinu (1 x 45 minut) ve vyučovacím předmětu Přípravná dramatická výchova. V literárně dramatickém oboru zřizujeme pro žáky starší 14 let bez předchozích zkušeností a průpravy dvouleté přípravné studium II. stupně.

Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_2053.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.