Soubory ZUŠ

 


Moderní tanec - Mažoretky ZUŠ TachovZahájení výuky v r. 1992

Počet žáků : 20 - 30 dívek


Podnětem pro založení mažoretek bylo obohacení veřejných vystoupení Dechového orchestru mladých ZUŠ Tachov. Zpočátku v ZUŠ Tachov pracovala jen 1 skupina děvčat, ale zájem ze strany žaček postupně rostl. Za 20 let trvání prošlo tachovskými mažoretkami přes 400 dívek.

Mažoretky se pravidelně účastní vystoupení ve městě, regionu i mimo něj. Pravidelně se účastní i celorepublikového setkání mažoretek a oblastních soutěží. Díky spolupráci s DOM  mažoretky vystupovaly na tuzemských i na zahraničních zájezdech a koncertech DOM.

K největším úspěchům patří 2. a 3. místo v republikovém finále Sedmikvítku, účast v republikové soutěži mažoretek v Poděbradech (s pompomy) a 3. místo v oblastní soutěži klasická mažoretka v Kladně.

Mažoretky v současné době pracují v 5 skupinách podle. Skupiny jsou utvářeny dle věku, výšky či tanečního nadání a schopností děvčat.

Rádi přijmeme mezi sebe další dívky, kterým se líbí moderní tanec, přesný pohyb na doby a které se nebojí práce s hůlkami.

 


DOMDechový orchestr mladých Základní umělecké školy v Tachově byl založen v roce 1976.

U zrodu orchestru stáli: tehdejší ředitel LŠU František Trobl a první kapelník Václav Hoppe spolu s učiteli dechového oddělení. Současný dirigent Josef Kadlec vede orchestr již od r. 1982. Repertoár orchestru zahrnuje kromě pochodů, lidových, tanečních a koncertních skladeb i transkripce klasických děl a muzikálové melodie. Účast na četných soutěžních festivalech vynesla orchestru do dnešního dne řadu jak domácích, tak mezinárodních ocenění.

(Praha 1997 – vítěz zlatého pásma/střední třída).

K nejúspěšnějším zahraničním vystoupením náleží koncertování při vídeňských májových oslavách, na světové výstavě EXPO 2000 Hannover, JAPAN TOUR 2008 a v neposlední řadě i koncertní zájezdy do Holandska, Francie, Chorvatska, Španělska, Itálie, Řecka či sousedního Německa.

 

Od roku 1992 spolupracuje s orchestrem rovněž skupina mažoretek.

 

 


TDS

 


 

 

Tachovský dětský sbor pracuje při ZUŠ Tachov, sdružuje 160 dětí ve věku 5 až 19 let ve třech přípravných sborech (Cvrčci, Plamínek, Sluníčko) a 60 členném hlavním sboru. Tachovský dětský sbor založil v roce 1973 jeho současný

sbormistr Josef Brabenec. Se sborem dlouhodobě spolupracují i pedagogové ZUŠ -  s mladšími přípravnými sbory Cvrčci a  Plamínek pracuje Jana Válová, klavírní doprovod a korepetici zajišťují I. Humlová a  M. Poustková. Dobré zázemí sboru poskytuje Město Tachov - zkoušky sborů probíhají v historické budově zámeckého mlýna.

Prvním úspěchem sboru bylo získání Zlaté palmy Svátků písní Olomouc v roce 1977. Od té doby  se sbor účastnil mnoha festivalů ( Nantes – F; Oskharshamn – S ; Halle, Gotha, Cham – D; Pardubice, Olomouc, Šumperk, Semily – CZ; Cantinigros – E; Sligo – Ir.; Neerpelt – B; Tandil – Arg.; Neerpelt – B; Riva del Garda –I; Banská Bystrica –SK), odkud přivezl mnoho  předních ocenění. V roce 2010 se sbor účastnil světové sborové olympiády Shaoxing v Číně, kde získal dvojnásobné stříbrné ocenění. Zpěváci TDS koncertovali v 16 evropských zemích, v Jihoafrické republice, Brazílii, Argentině a Číně. Sbor mnoho let spolupracuje se Západočeským symfonickým orchestrem v M. Lázních.

Sbor pořádá mnoho koncertů v městě a jeho okolí, regionu i mimo něj. Po celé ČR i v zahraničí má sbor mnoho spřátelených sborů, se kterými pořádá výměnné koncerty – vždy v Tachově a zároveň  i ve městě hosta.

 

Webové stránky TDS: www.tds.tachov-město.cz

 

 

 

Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_1990.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.