Historie školy

Z historie umělecké školy

1953 – založena Hudební škola, ředitelem jmenován Rudolf Hutta. Již v

roce 1947 zakoupil MNV Tachov k tomuto účelu čtyři klavíry.

1959 – bylo založeno smyčcové kvarteto

1960 – ustaven 16ti členný orchestr, dirigentem Josef Reyhon

1961 – nový název – Lidová škola umění (LŠU), k níž byly pridruženy jako pobočky hudební školy v Plané a Boru (1. 9.1961 – 121 žáku)

1962 – zahájen výtvarný obor

1967 – novým ředitelem František Trobl, ve funkci byl 23 let

1968 – výuka výtvarného oboru probíhá souběžne ve dvou náhradních

budovách v ul. K. H. Borovského a B. Němcové

1973 – uvedena do provozu škola v přírodě na Milířích – Planinka

1974 – vzniká soubor „Tachovští dudáci“ složený z řad učitelů LŠU

1975 – otevřeno taneční oddělení (Jena Janovská)

1976 – osamostatnění pobočky v Plané – 1. května poprvé vystupuje nově založený dechový orchestr pod vedením dirigenta Václava Hoppe

1976 – 1. 9. zahájena výuka ve škole v přírodě v Milířích – sledována jako experiment Výzkumného pedagogického ústavu v Praze

1980 – zahájena výuka literárně dramatického oboru (Hana Sokolová)

1982 – Václava Hoppe, nahrazuje u dechového orchestru Josef Kadlec

1983 – 1. června slavnostní otevření LŠU v renovovaných prostorách tachovského zámku. Po 30 letech je výuka soustředěna do jedné budovy

1984 – z prostředků OŠ ONV zakoupeno křídlo Petrof.

1985 – první zahraniční zájezd dechového orchestru do NDR

1986 – LDO ústřední kolo, ocenění za kolektivní loutkářský projev

1988 – rekordní počet (6 žáků) přijatých na konzervatoř

1990 – mění se název školy na Základní umělecká škola v Tachově. Ředitelkou školy se stává Hana Matušková, učitelka klavíru.

1991 – I. zahraniční účast několika hráčů Dechového orchestru mladých

(DOM) ve výběrovém orchestru Severobavorského hudebního spolku,

zájezd DOM do Rakouska, mezinárodní houslový seminář v Milířích

1992 – vystoupení žáků hudebního oboru a dechového orchestru na

městských oslavách v Regensburgu, koncertní zájezd DOM do Holandska, vzniká pohybová skupina – mažoretky (Jena Janovská)

1993 – do funkce ředitele školy nastupuje Josef Brabenec, LDO získal v

ústředním kole ve slovesném projevu 2 ocenění

1994 – zahájena výuka hry na keyboard (Vítězslav Langr), otevřena

„Loutková scéna“ LDO, připojením TDS k ZUŠ vzrůstá počet žáku z 554

na 914, zámecký mlýn je elokovaným pracovištěm ZUŠ pro TDS

1995 – nejvyšší počet – 917 žáků v historii školy, pravidelné pořádání

školních akademií, rekonstrukce objektu školy v přírode na Milířích

1996 – LDO I. místo v oblastním kole soutěže loutkářských a divadelních

souborů, koncertní zájezd DOM do Francie, zájezd TDS do Švédska

1997 – ZUŠ se stává od 1. ledna právním subjektem, Eva Kantnerová, žákyně Petra Mikulíka, obdržela v ústředním kole souteže ZUŠ II. místo ve hře na dudy, DOM vítězem „zlatého pásma“ ve střední kategorii na mezinárodní soutěži v Praze

1998 – LDO získal 2 ocenění v ústředním kole za slovesný projev, DOM

III. místo v ústředním kole souteže v Kolíne, účast na národní přehlídce

TO v Kutné Hoře

1999 – do přízemí pořízeny vitríny pro keramické a další trojrozměrné

práce žáku VO, návštěva ministra školství Eduarda Zemana v naší škole

2000 – hloubková inspekce zaznamenala vysoké hodnocení úrovně vzdělávání, TO v ústředním kole nesoutežní přehlídky ve Svitavách, TDS na festivalu v Irsku, DOM na Světové výstavě „EXPO 2000 Hannover

2001 – zřizovatelem ZUŠ je od 1. 9. Plzeňský kraj, saxofonový soubor v

ústředním kole soutěže čestné uznání, vernisáž výstavy VO, TDS ve Španělsku, Francii, Švýcarsku, DOM ve Španělsku, koncerty pro záchranu Jízdárny

2002 – akordeonový soubor L. Pohořelého v ústředním kole soutěže na

prvním místě, TDS na festivalu v Belgii, I. místo, DOM v Chorvatsku

2003 – oslava 30. výročí TDS, jeho koncertní zájezd do Jihoafrické republiky,

účast DOM a mažoretek na festivalu v Itálii

2004 – LDO ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ, TO přehlídky – Sušice, Karlovy Vary, Kutná Hora, TDS účinkuje při otevření Sazka Arény v Praze, DOM I. místo v krajské soutěži, mažoretky ve finále celostátní soutěže

2005 – ředitelkou školy se stává Jana Válová, TO národní přehlídka v

Jablonci n. N., účast na celostátní přehlídce pantomimy a pohybu v Kolíně,

DOM – koncertní zájezd do Řecka a Německa, zakoupení tympánů pro DOM

2006 – 8 oceněných žáků v oblastním kole soutěží ZUŠ, TO účast v národní přehlídce scénického tance, TDS zájezd do Francie a Německa, DOM výroční koncert (30 let orchestru), VO – vernisáž Paleta

2007 – LDO 2. místo v krajské soutěži ZUŠ v kolektivním divadelním

projevu, saxofonový kvartet 1. v krajském kole, DOM v ústředním kole

soutěže dech. orchestrů v Litvínově, TDS festival v Argentině a Brazílii

2008 – DOM zájezd do Japonska, TDS – Belgie, festival, TO národní přehlídka v K. Hoře, Hrajeme, tančíme, zpíváme a malujeme pro stromy – prezentace všech oborů, mažoretky na přehlídce v Poděbradech

2009 – TO ústřední přehlídka scénického tance, celostátní přehlídka dětských scénických skupin, TDS koncertní zájezd a účast na Světové sborové olympiádě, Čína, Shaoxing, VO – mezinárodní výtvarná soutěž

2010 – TDS + DOM – Prezentační výstava města Tachov v Schönsee,

DOM – ústřední kolo soutěže dech. orchestrů v Letovicích / stříbrné

pásmo, DOM + mažoretky – koncertní zájezd do Itálie, LDO – 12 umístění ve slovesném projevu v krajském kole soutěže + postup do ústředního kola. Zakoupení nového koncertního nástroje – klavíru do koncertního sálu, Klavírní recitál Věry Müllerové, prof. sólové klavírní hry na Konzervatoři v Plzni u příležitosti křtu nového koncertního nástroje; 13 žáku výtvarného oboru na střední nebo vysoké umělecké škole

2011 – DOM + mažoretky na festivalu „Zlaté trumpety“ v Praze/Sazka Aréna, koncertní zájezd DOM Chorvatsko/Korčula

2012 – TO – 26. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci n. Nisou / ocenění choreografie 2x Mejpl, Koncertní zájezd DOM do Řecka, šk. rok 2012 / 2013 – zahájení výuky dle nového Školního vzdělávacího

programu v prvních a přípravných ročnících, pořízení nové vypalovací pece pro VO, nové divadelní opony pro LDO

2013 – ZUŠ Tachov oslavuje 60. výročí svého založení, od nového školního roku zahájena výuka hry na varhany, zakoupení varhan pro potřeby výukyZaložení školy + zahájení oborů:

1953    Hudební škola v Tachově

1962    zahájení VO

1975    zahájení TO

1980    zahájení LDO

Soubory - založení:

1959    smyčcové kvarteto

1960    16ti členný orchestr

1973    TDS

1974    Tachovští dudáci

1975/6 Dechový orchestr

1992    pohybová skupina – mažoretky

Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_1975.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.