Přijímání žákůPřijímání žáků do ZUŠ a jejich zařazení do vzdělávání v ZUŠ se uskutečňuje na základě Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.
Zájemci o vzdělávání v ZUŠ v hudebním oboru, tanečním oboru, výtvarném oboru či literárně dramatickém oboru jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. Předpokladem pro přijetí dítěte do školy je dovršení nejméně 5ti let věku.

Cílem talentové zkoušky je zjistit u žáka míru talentových předpokladů pro zvolený studijní obor i fyziologické předpoklady ke studiu zvoleného oboru - HO, TO, VO, LDO. Na základě splnění všech sledovaných předpokladů ke studiu a vykonáním talentové zkoušky je možné žáka ke studiu přijmout.

Zápis do studia na ZUŠ Tachov probíhá každoročně na konci školního roku v měsíci červnu, v posledním týdnu měsíce srpna a první týden v novém školním roce. Termíny zápisů do ZUŠ škola zveřejňuje na www.zustachov.cz, v Tachovském deníku, vývěskovou službou na plakátech, nebo ve vysílání místní kabelové televize. Přihlášku ke studiu je možné stáhnout na www.zustachov.cz /přijímání žáků/, osobně vyzvednout v kanceláři školy, nebo u vedoucího učitele na dalších místech poskytování vzdělávání /Tachov – zámecký mlýn, Bor -  MŠ a ZŠ, Přimda – ZŠ/.

V případě zájmu o vzdělávání v ZUŠ Tachov lze telefonicky výjimečně domluvit jiný termín zápisu dítěte do školy na tel. číslech 374 722 231 nebo 374 722 098.

.


Základní požadavky k přijetí žáka do ZUŠ Tachov


Hudební obor

- zpěv jednoduché písničky nebo říkadla / intonace/

- transpozice jednoduché písně / s pomocí učitele /

- vytleskání jednoduchého rytmu / opakování po učiteli /

- rozlišení vyššího a nižšího tónu


Taneční obor

- pohyb / taneční pohyblivost - opakování jednoduchých prvků po učiteli /

- vytleskání jednoduchého rytmu / opakování po učiteli /

- zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez pohybu


Výtvarný obor

- správné držení tužky

- znalost barev

- schopnost soustředit se na práci, samostatnost

- základní rozvržení plochy

- schopnost zvládnutí jednoduchého daného tématu

- jednoduché prostorové vyjádření - vymodelování malé figurky /zvířátko/


Literárně dramatický obor

mladší žáci:

- popis obrázku / fantazie /

- rytmické cítění slovem – říkadla

- jednoduchý pohybový projev /dle zadání učitele/

starší žáci:

- četba krátkého textu / výslovnost/

- „ Co mám na hlavě“ – jednoduché krátké jednání / tvořivost /

- rytmické cítění – hra na tělo / opakování po učiteli /


Základním předpokladem k přijetí je vykonání vstupního pohovoru a prohlášení rodičů

o zdravotním stavu dítěte, který by měl upozornit na skutečnosti, které by mohly mít vliv

na vzdělávání v ZUŠ.

U žáků některých Studijních zaměření HO může být ze strany školy požadováno lékařské osvědčení o způsobilosti žáka ke studiu zvoleného oboru (např. zájemci o studium sólového nebo sborového zpěvu, o hru na některé dechové nástroje atp.)

 

Na všechny nové žáčky se těší celý pedagogický sbor Základní umělecké školy v Tachově, Boru i na Přimdě.

 

Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_1997.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.