Úplata - všeobecné podmínky

Úplata v ZUŠ

  1. Postup při výpočtu úplaty za vzdělávání v ZUŠ je stanoven vyhláškou č. 71 /2005 Sb.o základním uměleckém vzdělávání - § 8, odst.1 a 2 (průměrná výše stanovených úplaty u žáků přípravného studia a základní ho studia I. a II. stupně vzdělávání nesmí překročit 110% skutečných průměrných nákladů na žáka v uplynulém kalendářním roce). Pro zajištění jednotného postupu při stanovení výše příspěvku ve všech ZUŠ v ČR vypracovala Asociace ZUŠ ČR se schválením MŠMT metodický návod na výpočet tohoto příspěvku.
  2. Předpis úplaty za vzdělávání není „cenou vyučovací hodiny“, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. Veškeré mzdové náklady na výuku v ZUŠ jsou plně hrazeny státem.
  3. Konkrétní přehled výše úplaty za vzdělávání v přípravném a základním studiu všech oborů - viz níže.

 

Upozornění pro plátce úplaty:

Úhrada úplaty za vzdělávání v ZUŠ Tachov probíhá dle vydaného předpisu k platbě, který předají třídní učitelé svým žákům, vždy ve splatném termínu formou bezhotovostního platebního styku.

Hledat...

Rokycanova 1, 347 01

Tachov

Tel./fax: 374 722 231

 

kancelar(zavináč)zustachov.cz
reditel(zavináč)zustachov.cz
zastupce(zavináč)zustachov.cz
ekonom(zavináč)zustachov.cz

 

IČ: 68 780 699

IZO: 102 464 456

Z našich fotografií

zm_img_2011.jpg

Kuba | Copyright © 2013. All Rights Reserved.